Parkeervergunning Rotterdam aanvragen

Op veel plaatsen kan alleen betaald worden geparkeerd of is een parkeerverbod ingesteld

De gemeente Rotterdam heeft, zoals elke gemeente, een parkeerbeleid om de verkeersstromen in haar stad te stroomlijnen. Voor hulpdiensten en mindervalide weggebruikers, alsmede voor de Rotterdamse bevolking en bedrijvigheid zijn vergunningen en ontheffingen verkrijgbaar, waarmee in bepaalde gebieden gratis kan worden geparkeerd.

Aanvraagprocedures

Rotterdam heeft een internetsite “mijn loket” waarop zowel Rotterdamse burgers, als Rotterdamse bedrijven hun parkeervergunning Rotterdam kunnen aanvragen. Kwestie van inloggen! Men kan de aanvraagformulieren (downloaden of bij gemeente ophalen) ook handmatig invullen en opsturen naar de afdeling Publiekszaken. Als derde mogelijkheid kan men een van de Stadswinkels bezoeken, waar men hulp biedt bij het invullen en indienen van de benodigde formulieren.

Parkeervergunning Rotterdam aanvragenBewoners

Bewoners, in wiens wijk betaald parkeren van toepassing is, kunnen een parkeervergunning Rotterdam aanvragen. Voordelen van zo’n vergunning zijn gemak (geen tickets meer kopen) en lagere kosten (gereduceerd tarief). De stad is verdeeld in een aantal sectoren en met een vergunning mag je alleen gratis parkeren in de sector waar je woont.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een parkeervergunning Rotterdam aanvragen. Hiervoor gelde in beginsel dezelfde procedures als voor bewoners. Bedrijven kunnen alleen een parkeervergunning Rotterdam aanvragen als er geen eigen parkeergelegenheid bij het bedrijf zelf aanwezig is.

gehandicapten Parkeervergunning Rotterdam aanvragenGehandicapten

Gehandicapte weggebruikers kunnen een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Daarmee kan gratis worden geparkeerd op de met een verkeersbord aangegeven invalidenparkeerplaatsen.

Een dergelijke parkeervergunning Rotterdam aanvragen kan via de juiste formulieren per post aan Publiekszaken of door langs te gaan bij een van de Stadskantoren.

Ontheffingen

Als het nodig is dat u een parkeervergunning Rotterdam moet aanvragen omdat u als bewoner, hulpverlener of bedrijf wegens werkzaamheden moet parkeren op bijvoorbeeld plaatsen waar een parkeerverbod geldt, dan spreken we over een parkeerontheffing. Dergelijke aanvragen doet u bij stadswinkel centrum of bij de desbetreffende deelgemeente.